Om Strandala

Om Strandala

Om Strandala

Strandala

Strandala bedriver fastighetsutveckling och förvaltning med en inriktning på den äldre delen vid södra infarten av Ljungskile centrum.
Vår vision är att lyfta äldre fastigheter och återskapa om möjligt deras gamla karaktär och själ, förvalta dem väl och arbeta för ett levande samhälle.

Vårt mål är att genomföra det vi visar i vårt kvartersförlag av Vällebergsvägen södra del. En utveckling av ett växande samhälle för fler boenden och verksamheter och att vara behjälplig med att skapa en levande centrumgata i Ljungskile med varma, aktiva lokaler för näringsidkare och invånare.
Vi vill även komma med förslag och påverka beslutsfattare att skapa platser som är tillgängliga för invånarna, såsom belysning i Badhusparken, en attraktiv lekplats och utegym. Allt för att vårda och utveckla samhället i stort, såväl som i och utanför fastigheterna.

 

Magnus & Josefina

Fler lokaler, lägenheter & kontor

Ulriksdal

Hälle Lider 2 A-D,
Vällebergsvägen 6

Nordströms kontorshotell

Hälle Lider 2 B

Koppera

Vällebergsvägen 5 A-B

Parkudden

Vällebergsvägen 4 A

Lilla Strömsborg

Vällebergsvägen 5 C