Koppera

”Koppera”
2 verksamhetslokaler & 4 hyreslägenheter

Leela Movement
Länk till Facebook och Hemsida

Pizzeria Marinella
Länk till Facebook

Hyreslägenheter:
1st 1:a på 23kvm
1st 1:a på 26kvm
1st 3:a på 84kvm
 
1st 3:a på 72kvm, vindsvåning

Adress: Vällebergsvägen 5 A

På marken bakom ”Koppera” och Lilla Strömsborg har en detaljplan genomförts för att skapa plats för Havslyckan med bostadsrättslägenheter och verksamhetslokal.

Ledigt just nu:

Inga lägenheter eller lokaler är lediga just nu.

Kontakta gärna Josefina eller Magnus för mer info på info@strandala.se

Fastigheten ”Koppera”

År 1916 grundas Kooperativa handelsföreningen i Ljungskile. Affär och lager inhyses i dåvarande Järnvägshotellet, idag måleriaffär. Men kooperatörerna behöver snart större utrymme.
Kring 1920 står detta hus färdigt, i folkmun kallat ”Koppera”. Butiken tillhandahåller ett brett sortiment: Livsmedel inklusive nymalet kaffe, lutfisk och Islandssill. Man kan även handla kläder, skor och järnvaror. Socknens bönder kör med häst och vagn ner på innergården och lastar utsäde, höns- och kreatursfoder, kalk, saltstenar, melass, torvströ, hästskor, seldon och annat som behövs hemma på gården.
Här står man till tjänst med fotogenpump, tjära och rödsprit. På andra våningen i huset finns bostäder och samhällets sista bemannade telefonstation.

År 1966 flyttas affären till nuvarande Konsum. ”Kopperahuset” används därefter till bland annat cykelaffär, textilaffär, elaffär, pizzeria.

Huset renoveras 2011-2012 och huserar idag Leela Movement Gym och Pizzeria Marinella.

Fler lokaler, lägenheter & kontor

Ulriksdal

Hälle Lider 2 A-D,
Vällebergsvägen 6

Nordströms kontorshotell

Hälle Lider 2 B

Koppera

Vällebergsvägen 5 A-B

Parkudden

Vällebergsvägen 4 A

Lilla Strömsborg

Vällebergsvägen 5 C